Doa Bapa Kami Bahasa Toraja

Doa Bapa Kami Bahasa Toraja – Indonesia Terpercaya, Doa Bapa Kami merupakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Doa ini bisa anda temukan dalam Injil Matius 6:9-13 yang muncul sebagai bahagian dari khotbah di bukit.

Berikut ini teks doa Bapa Kami dalam terjemahan bahasa Toraja, sebenarnya doa Bapa Kami dalam bahasa Toraja bisa anda temukan dalam Alkitab bahasa Toraja atau biasa dikenal dengan Sura’ Madatu.

Doa Bapa Kami Bahasa Indonesia (TB)

Bapa kami yang di sorga,
Dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah Kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya
dan ampunilah kami akan kesalahan
kami, seperti kami juga mengampuni
orang yang bersalah kepada kami;
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
[Karena Engkaulah yang empunya
Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin.]

Doa Bapa Kami Bahasa Toraja

O Ambe'ki dao suruga,
(kipalaku) anna dipakala'bi' tu sangamMi:
Anna patalo tu ParentaMi
anna dadi tu pa'poraiamMi
lan te lino susi dao suruga.
Benkanni tu silasanna kikande allo iate
sia pa'dei tu sala budangki,
susi kami umpagarri' salana to kasalan lako kaleki.
Sia da Mielorangkanni diroso,
sangadinna rinding pala'kan
da narandankan deata bulituk.
[Belanna Kamu tu unnampui Parenta
sia kapaan sia kamala'biran sae lakona. Amin.]

Demikianlah Doa Bapa Kami versi bahasa Toraja, semoga dapat membantu dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.