Jadilah Wanita yang Baik dan Menginspirasi Karena yang Cantik Sudah Banyak

Cantik tanpa baik dan cakap buat apa? Fokusnya hanya dandan tanpa prestasi.

Firman Tuhan bilang: “wanita penolong”, penolong haruslah cakap dalam kehidupan. Sehingga lewat hidupnya tercipta generasi yang luarbiasa. Hidupnya Menginspirasi.

Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. (Amsal 1:7)

Sorry! Perempuan-perempuan yang hanya mengandalkan kemolekan tubuhnya tidak akan mungkin berprestasi dan menginspirasi. Orang-orang hanya akan melihatnya dari sisi negatif. Berhenti! Lakukan itu, jadilah menginspirasi.

Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi isteri yang takut akan TUHAN dipuji-puji. (Amsal 31:30)

Saya berdoa perempuan-perempuan yang membaca ini, hidupmu cerdas, berprestasi dan menginspirasi sehingga engkau menjadi berkat dan nama TUHAN dipermuliakan lewat hidupmu. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. (Amsal 31:29).

PS Jonathan